Handelsbetingelser for LæseLeg

LæseLeg er et dansk pædagogisk redskab til at arbejde med at arbejde med 1-7-årige børns sprog i dagtilbud og indskoling. LæseLeg sælger materialer og kurser til dagtilbud, skoler og offentlige institutioner.

Vi sælger ikke til privatpersoner eller til andre lande.

Disse handelsbetingelser (”handelsbetingelserne”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og aftaler indgået mellem LæseLeg v/ Mary Fonden, CVR-nr. 29719357, Amaliegade 8B, 1256 København K (”LæseLeg” eller ”vi”) og LæseLegs kunder (”køber” eller ”du”/”dig”) om køb og levering af fysiske varer og tjenesteydelser.

Ved køb af varer accepterer du, at du er bundet af handelsbetingelserne.

Handelsbetingelserne gælder udelukkende for salg i Danmark.

Bestilling og priser

Aftaler om køb af varer fra LæseLegs webshop anses for endeligt indgået, når vi har behandlet ordren, og du har modtaget en ordrebekræftelse.

Alle LæseLegs priser er i danske kroner og eksklusive 25 % moms samt andre afgifter og gebyrer.

Når du bestiller varer, pålægger vi herudover et ekspeditionsgebyr samt leveringsomkostninger beregnet ud fra størrelsen af den samlede pakke.

LæseLeg tager forbehold for og kan ikke gøres ansvarlig for trykfejl, forkerte prisangivelser, udgåede varer, moms- og afgiftsændringer, force majeure, leveringssvigt samt forsinket levering. Eventuelle tilbud gælder, så længe lager haves.

Betaling

Hvis du bestiller fra en offentlig institution, foregår betaling via det 13-cifrede EAN-nummer. Husk, at være omhyggelig med at indtaste nummeret korrekt.

Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling påløber renter i overensstemmelse med renteloven fra den i fakturaen anførte forfaldsdag.

Betalingen foregår via bankoverførsel. Oplysninger til brug for betaling fremgår af fakturaen. Husk at anføre fakturanummer ved betaling.

Personoplysninger og fortrolige oplysninger

Personoplysninger som e-mailadresse, telefonnummer og adresse, som er opgivet i forbindelse med køb, anvendes internt i LæseLeg til statistik over udbredelse af LæseLeg og til direkte henvendelse i forbindelse med levering af varer, deltagerinformation om fx kurser.

Personoplysninger behandles fortroligt og videregives eller videresælges ikke til tredjemand. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at give os besked telefonisk, via e-mail eller brev.

Læs mere i LæseLegs persondatapolitik.

Ordrebekræftelse og levering

Ved bestilling i LæseLegs webshop, modtager du en ordrebekræftelse på e-mail efter bestilling. Den indeholder navn og leveringsadresse, en oversigt over de varer, du har bestilt, samt pris, leveringsomkostninger og ekspeditionsgebyr.

Du får også en e-mail, når vi har sendt pakken afsendt.

Levering sker normalt inden for 1-2 arbejdsdage fra bestillingsdagen.

Returret

Du har 14 dages fortrydelsesret på bestillingen. Dette gælder også kurser. Dog bortfalder fortrydelsesretten, hvis du bestiller kurset 14 dage eller mindre før datoen for kurset bliver holdt.

Særligt vedrørende materialer

Hvis du fortryder din bestilling, kan du returnere materialet til os.
Varerne skal være i original emballage og ubrugte, og skal returneres af dig som køber vedlagt en udfyldt returseddel.

Hent returseddel her.

Lageradresse for retur- og ombytningsvarer:

Lagerkompagniet APS
Fruedalsvej 7
4682 Tureby
Att.: Companized/Mary Fonden.

Vi betaler ikke eventuelle gebyrer og fragtomkostninger tilbage, og du skal som køber selv betale returfragten.

Særlig vedrørende kurser

Ved bestilling af kursus kan kursusdatoen ikke ændres senere end 30 dage før den dato, som kurset oprindeligt var bestilt til afholdelse på. Hvis et kursus fx er bestilt til afholdelse den 31. oktober, er det ikke muligt at ændre datoen efter den 1. oktober.
Hvis du bliver forhindret i at deltage i et bestilt kursus, kan en af dine kollegaer deltage i stedet for dig.

Købers undersøgelsespligt og reklamation over mangler

Når du modtager varer fra LæseLegs webshop, er det din pligt som køber straks ved levering at undersøge de varer, du har modtaget, med henblik på konstatering af eventuelle mangler.

Reklamation skal ske senest tre dage efter, at manglen er eller burde have været opdaget, og i alle tilfælde senest syv dage fra levering. Reklamation skal ske skriftligt med en beskrivelse af manglen. Overskrides fristen, bortfalder din ret til at gøre manglen gældende.

I alle tilfælde må en reklamation over en mangel eller forsinkelse være kommet frem til LæseLeg senest 24 måneder fra det tidspunkt, hvor levering fandt sted, eller hvor levering skulle have fundet sted. Er en reklamation ikke fremkommet inden for dette tidsrum, kan den ikke gøres gældende.

Reklamationsfristen omfatter fabrikationsfejl og mangler. LæseLeg er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes almindeligt slid, voldsom leg eller ukorrekt anvendelse.

Hvis en vare er blevet ødelagt under transporten, kan Køber få tilsendt en ny vare eller vælge at få pengene tilbage.

Ønsker du at reklamere, bør du hurtigst muligt kontakte LæseLeg. For hurtigere ekspedition bør du have den faktura parat, som du modtog sammen med varen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ansvar for mangler

I tilfælde af mangler er LæseLeg berettiget til efter eget valg enten at foretage afhjælpning eller omlevering uden beregning eller tage den mangelfulde vare retur mod tilbagebetaling af varens købspris.

LæseLegs ansvar for mangler er begrænset til den afhjælpning, omlevering eller tilbagebetaling mod tilbagelevering, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis du oplever mangler ved det leverede.

Et erstatningskrav kan alene omfatte købers direkte tab som følge af manglen ved det leverede. Konsekvenstab, følgetab, driftstab og andet indirekte tab kan ikke kræves erstattet. Det samlede erstatningsansvar, LæseLeg kan pålægges i tilfælde af en mangel, kan i intet tilfælde overstige fakturaværdien (eksklusive moms og offentlige afgifter) for de varer, der er mangelfulde.

Produktansvar

LæseLeg er kun ansvarlig for person- og tingskade påført af de solgte varer og tjenesteydelser, hvis et sådant ansvar følger af ufravigelige regler, og det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, som LæseLeg er ansvarlig for.

LæseLegs produktansvar for tingsskade er begrænset til 300.000 danske kroner.

LæseLeg er i intet tilfælde ansvarlig for – eller hæfter for – konsekvenstab, følgetab, driftstab og andet indirekte tab, der gøres gældende som følge af en produktansvarsskade.

Skulle LæseLeg blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af købers videresalg eller anden anvendelse af LæseLegs vare eller ydelse, er køber forpligtet til at friholde LæseLeg i samme omfang, som LæseLegs ansvar er begrænset i medfør af disse handelsbetingelser.

Voldgift

Alle tvister, der vedrører en købsaftale eller nærværende handelsbetingelser, afgøres med endelig og bindende virkning ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts “Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet”.

Sagen og kendelsen skal være fortrolig.